Εγκατάσταση εξωτερικών μαγνητικών επαφών σε ξύλινα κουφώματα και κουφώματα αλουμινίου από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας.