Το τεχνικό μας τμήμα πραγματοποίησε, κατόπιν αιτήματος του πελάτη μας, τοποθέτηση ηλεκτρικού πείρου σε πόρτα ασφαλείας, ώστε να επιτυγχάνεται η ελεγχόμενη πρόσβαση και το αυτόματο κλείσιμο της πόρτας.