Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας εγκατέστησε σύστημα ασφαλείας για περιμετρική κάλυψη του χώρου, όπως ζητήθηκε από τον πελάτη μας.