Η εταιρεία μας ανέλαβε την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Γαλατσίου κι ολοκληρώθηκε με επιτυχία.