Η εταιρεία μας κλήθηκε να καλύψει τη φύλαξη των φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή της Θήβας. Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς το τεχνικό μας τμήμα στάθηκε συνεπές τόσο με τις απαιτήσεις του έργου, όσο και με το ζητούμενο χρόνο παράδοσής του.