Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας εγκατέστησε χωνευτές επαφές σε κουφώματα αλουμινίου τύπου ΕUROPA.