ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ:

Κατοικίες, Καταστήματα, Γραφεία, Εργοστάσια, Αποθήκες, Τράπεζες …

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΑΤΑ:

Διάρρηξης, Ληστείας, Φωτιάς, Ασθένειας, Ανάγκης, Βλάβης …

  • Δέχεται σήματα από το σύστημα συναγερμού για:

Διάρρηξη, Ληστεία, Φωτιά, Ανάγκη παιδιών/ηλικιωμένων/ασθενών, Πτώση μπαταρίας, Διακοπή ρεύματος, Είσοδος συνεργάτη σας στον προστατευόμενο χώρο σε ακατάλληλη ώρα, Αύξηση θερμοκρασίας επαγγελματικών ψυγείων κλπ.

  • ΩΡΕΣ ON/OFF

Το σύστημα Ασφάλειας στέλνει και σήματα που αναφέρουν το όνομα, την ημερομηνία και την ακριβή ώρα που κάποιος υπεύθυνος άνοιξε ή έκλεισε μια επιχείρηση, γραφείο, αποθήκη κλπ. χώρους.

  • TEST ΒΛΑΒΕΣ

Το σύστημα Ασφάλειας στέλνει ανά τακτικά διαστήματα σήματα test στο Κέντρο για τον έλεγχο της σωστής του λειτουργίας, (βλάβης της μπαταρίας του κλπ.) καθώς και της σωστής επικοινωνίας του με το Κέντρο.

ΕΙΔΟΠΟΙΕΙ:

Ιδιοκτήτη, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Ασθενοφόρο, Τεχνικούς …

  • Ειδοποιεί τους αρμόδιους ανά περίπτωση (αφού προηγουμένως επεξεργαστεί γρήγορα την πληροφορία)

    Ιδιοκτήτη, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Ασθενοφόρο, Γιατρό, Τοπικό φύλακα, Αλλα πρόσωπα και φορείς που επιθυμεί ο πελάτης, Τεχνικούς σε περίπτωση βλάβης.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ:

Ολα τα Σήματα & Ολες τις Ενέργειες

  • Καταγράφει όλα τα συμβάντα και τις ενέργειες.

ΕΧΕΙ ΧΑΜΗΛΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ.