Τι είν1176361_360139434117460_1616128301_nαι το Κέντρο Λήψης Σημάτων;
Το Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι ένα επιχειρησιακό κέντρο, που λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και είναι επανδρωμένο με επαγγελματίες χειριστές και μέσω ειδικών μηχανημάτων και κονσόλες που είναι σχεδιασμένες να λαμβάνουν όλα τα πρωτοκολλά τον σύγχρονων μηχανημάτων συναγερμού γίνεται αυτόματα η αποκωδικοποιήση τον σημάτων που έρχονται. Κάθε συναγερμός όταν τοποθετείται σε οιοδήποτε χώρο μοιράζεται σε ζώνες. Σε κάθε άνοιγμα που τοποθετούμε παγίδα ή ραντάρ αυτό λέγεται ζώνη, δηλαδή όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θα στείλει αυτόματα σήμα και από ποια ζώνη(άνοιγμα) προέρχεται. Έτσι αυτόματα γνωρίζει το κέντρο λήψης σημάτων το άνοιγμα που έχει γίνει παραβίαση και ειδοποιεί τις αντίστοιχες αρχές και τον πελάτη. Επιπλέον υπηρεσίες που μπορεί να δεχτεί το Κέντρο λήψεως σημάτων από τα συστήματα ασφάλειας είναι διακοπή τηλεφώνου, διακοπή ρεύματος, ιατρική βοήθεια, κουμπί πανικού, κουμπί προσωπικής απειλής και άλλες πολλές παροχές.

Κέντρο Λήψης Σημάτων και Διακοπή τηλεφώνου
Όταν έχουμε εγκαταστήσει ένα συναγερμό για να το συνδέσουμε με το κέντρο λήψης σημάτων πρέπει να έχουμε τηλεφωνική γραμμή την οποία συνδέουμε στη κεντρική μονάδα του συναγερμού. Από εκεί μέσω τηλεφώνου στέλνονται τα σήματα στο κέντρο. Τώρα αν για οποιοδήποτε λόγο «χάσουμε» τη τηλεφωνική γραμμή από το συναγερμό, αυτόματα χάνουμε και την επικοινωνία από το συναγερμό. Σε αυτές της περιπτώσεις όταν δεν θέλουμε να χάσουμε επικοινωνία με το κέντρο τοποθετούμε μία συσκευή GSM πάνω στο σύστημά μας. Η συσκευή GSM μέσω μιας κάρτας κινητής τηλεφωνίας που διαθέτει αποκαθιστά την επικοινωνία με το κέντρο λήψης σημάτων.

Κέντρο Λήψης Σημάτων και Διακοπή ρεύματος
Όταν τοποθετούμε τα συστήματα ασφάλειας τα συνδέουμε με το ρεύμα του σπιτιού. Οι συναγερμοί δουλεύουν με 12V και τοποθετούμε ένα μετασχηματιστή που εναλλάσσει το οικιακό ρεύμα που έχουμε από 220V σε 12V που θέλουμε για το συναγερμό. Μέσα στο συναγερμό τοποθετούμε και μια μπαταρία 12V, 7A για να κρατήσει το συναγερμό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος αυτόματα το κέντρο λήψης σημάτων ενημερώνεται και στη συνεχεία ειδοποιεί το πελάτη για διακοπή ρεύματος.

Κέντρο Λήψης Σημάτων και Κουμπί πανικού
Όταν για οποιονδήποτε λόγο βρισκόμαστε στο χώρο εργασίας μας η μέσα στο σπίτι μας και κινδυνεύουμε τότε πατάμε το κουμπί πανικού. Το Κουμπί πανικού μπορεί να βρίσκεται επάνω στο πληκτρολόγιο η και ακόμα να το έχουμε μαζί μας σε μορφή τηλεκοντρόλ. Πατώντας το κουμπί πανικού αυτόματα το κέντρο ενημερώνεται και αμέσως ειδοποιεί της αρμόδιες αρχές ότι ο πελάτης απειλείται.

Κέντρο Λήψης Σημάτων και Κουμπί προσωπικής απειλής
Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι πολύ σημαντική και έχει συμβεί αρκετές φόρες στο παρελθόν ιδιοκτήτες να έχουν απειληθεί την στιγμή που μπαίνουν στο σπίτι ή την Οικία. Η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί ως εξής: Ο κάθε συναγερμός όταν τοποθετείται ορίζουμε έναν κωδικό για να μπορούμε να οπλίζουμε και να αφοπλίζουμε το σύστημα συναγερμού εκτός από τον κωδικό που έχουμε προγραμματίζουμε και ένα κωδικό προσωπικής απειλής τη σημαίνει αυτό όταν ερχόμαστε στο σπίτι μας και μας απειλήσουν στη πόρτα του σπιτιού μας και μας αναγκάσουν να αφοπλίσουμε το σύστημα συναγερμού τότε εμείς πατάμε το κωδικό απειλής αφοπλίζει το σπίτι αλλά αυτόματα ειδοποιείται το κέντρο ότι απειλούμαστε και ειδοποιούνται η αρμόδιες αρχές.