IMG_1097

Οι συναγερμοί σπιτιών είναι οι συναγερμοί που διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να τοποθετούνται σε σπίτια, δηλαδή σε κατοικήσιμους χώρους και διασφαλίζουν την ασφάλεια των ανθρώπων άλλα και των περιουσιακών τους στοιχείων. Ένας συναγερμός σπιτιού μπορεί να ασφαλίσει και να προστατέψει ολόκληρο το σπίτι και τους διαμένοντες σε αυτό, από κινδύνους διάρρηξης, πυρκαγιάς, πλημμύρας ή άλλες έκτακτες ανάγκες.

Συναγερμοί σπιτιών και διαρρήξεις

Ένας συναγερμός σπιτιού μπορεί να προστατέψει αποτελεσματικά την οικία μας από τους διαρρήκτες που θα θελήσουν να εισβάλλουν σε αυτήν.
Η τοποθέτηση ενός συναγερμού σπιτιού λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας στην επίδοξη εισβολή των διαρρηκτών στην οικία μας. Η πρακτική των διαρρηκτών είναι να εισβάλλουν σε αφύλακτες οικίες, δηλαδή σε οικίες χωρίς κάποια ασφάλεια πχ συναγερμοί σπιτιών, security, ακόμα και σκύλο. Στόχος τους είναι να εισβάλλουν στον χώρο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Όταν λοιπόν μελετούν το σπίτι που θα εισβάλλουν και αντιλαμβάνονται πως υπάρχει σειρήνα συναγερμού προτιμούν να προχωρήσουν στην ανεύρεση άλλης αφύλακτης οικίας με χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας.
Σε περίπτωση που οι διαρρήκτες δεν αποθαρρυνθούν με την ύπαρξη συναγερμού θα αντιμετωπίσουν την πρώτη δυσκολία προσπαθώντας να παραβιάσουν την οικία καθώς όλες οι είσοδοι είναι ασφαλισμένες με ειδικούς ανιχνευτές (παγίδες) που συνδέονται με τον συναγερμό. Μόλις ενεργοποιηθεί μία παγίδα σε μερικά δευτερόλεπτα ενεργοποιείται και ο συναγερμός του σπιτιού και ξεκινούν να λειτουργούν οι σειρήνες. Σε περίπτωση που καταφέρουν να εισχωρήσουν στην οικία χωρίς να παραβιάσουν τις παγίδες που βρίσκονται στις εξωτερικές εισόδους θα γίνουν αντιληπτοί από τους ανιχνευτές κίνησης που ενεργοποιούνται μόλις αντιληφθούν κίνηση στο οπτικό τους πεδίο. Έτσι ενεργοποιούνται και πάλι οι σειρήνες αναγκάζοντας τους κλέφτες να τραπούν σε φυγή.

Συναγερμοί σπιτιών και Κέντρο Λήψης Σημάτων

Εκτός όμως από την ενεργοποίηση της σειρήνας υπάρχει και η υπηρεσία του κέντρου λήψης σημάτων. Το κέντρο λήψης συναγερμού είναι ένας σταθμός παρακολούθησης, λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και ελέγχει τα συνδεμένα συστήματα συναγερμού. Έτσι όταν για κάποιο λόγο ενεργοποιείται ο συναγερμός του σπιτιού, δέχεται το σήμα και ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες, την αστυνομία και όποιο άλλο φυσικό πρόσωπο ή υπηρεσία επιθυμεί ο πελάτης.

Άλλες λειτουργίες συναγερμών σπιτιού

Κουμπί πανικού – Το κουμπί πανικού είναι μια λειτουργία που υπάρχει στο πληκτρολόγιο των συναγερμών και το χρησιμοποιούμε σε περίπτωση που νιώσουμε ότι απειλούμαστε ενώ βρισκόμαστε μέσα στο σπίτι (πχ. από κάποιον που προσπαθεί να παραβιάσει το σπίτι μας ή όταν νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε). Πατώντας το κουμπί πανικού ενεργοποιείται ο συναγερμός και ταυτόχρονα ειδοποιούνται το Κέντρο λήψης σημάτων και οι αρμόδιες αρχές.

Προσωπικός κωδικός απειλής – Ο προσωπικός κωδικός απειλής είναι ο μυστικός κωδικός που χρησιμοποιούμε σε περίπτωση που ερχόμενοι στο σπίτι, μας ακινητοποιήσουν στη πόρτα του σπιτιού και μας αναγκάσουν με την απειλή να περάσουμε μέσα και να απενεργοποιήσουμε τον συναγερμό. Τότε εμείς πληκτρολογούμε τον προσωπικό κωδικό απειλής ο οποίος αφοπλίζει τον συναγερμό σπιτιού αλλά ταυτόχρονα ειδοποιείται το Κέντρο λήψης σημάτων και οι αρμόδιες αρχές ότι απειλούμαστε στο σπίτι.

Κουμπί ιατρικής βοήθειας – Το Κουμπί ιατρικής βοήθειας είναι ένα κουμπί που υπάρχει στο πληκτρολόγιο του συναγερμού μας και το ενεργοποιούμε σε περίπτωση που χρειαστούμε ιατρική βοήθεια (πχ. όταν δεν αισθανθούμε καλά για κάποιο λόγο). Όταν πατήσουμε το κουμπί ιατρικής βοήθειας αμέσως ειδοποιείται το κέντρο λήψεως σημάτων συναγερμού και αυτόματα το κέντρο ειδοποιεί το ασθενοφόρο ή όποιο άλλο πρόσωπο ή υπηρεσία επιθυμεί ο πελάτης.

Από τι αποτελούνται οι συναγερμοί σπιτιών;

Τα βασικότερα μέρη ενός συναγερμού σπιτιού είναι:

  • Οι μαγνητικές επαφές (παγίδες) – Οι μαγνητικές επαφές ασφαλίζουν τα βασικότερα αν όχι όλα τα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα, κλπ) του σπιτιού που μπορεί να εισέλθει ένας διαρρήκτης στο σπίτι.
  • Οι ανιχνευτές κίνησης (ραντάρ) – Οι Ανιχνευτές κίνησης αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε κίνηση υπάρξει στο χώρο και εφόσον είναι οπλιμένος ο συναγερμός τον ενεργοποιούν.
  • Οι σειρήνες – Οι συναγερμοί σπιτιών πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 2 σειρήνες ειδοποίησης, μία εσωτερική και μία εξωτερική σειρήνα.
  • Η κεντρική μονάδα – Η κεντρική μονάδα είναι ο πίνακας ελέγχου του συναγερμού. (Αν γίνει καλωδιακό το σύστημα συναγερμού και όχι ασύρματο εκεί θα οδηγούνται όλα τα καλώδια: ανιχνευτές κίνησης, σειρήνας, πληκτρολογίων και παγίδες.)
  • Το πληκτρολόγιο – Από το πληκτρολόγιο οπλίζεται και αφοπλίζεται ο συναγερμός
  • Οι μπαταρίες – Οι 2 μπαταρίες κρατούν το σύστημα σε λειτουργία σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή ρεύματος.

Η εγκατάσταση ενός συναγερμού για σπίτι

Η εγκατάσταση ενός συναγερμού για σπίτι πρέπει να γίνεται ύστερα από σοβαρή μελέτη και όχι με πρόχειρο τρόπο. Πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράγοντες που αφορούν την σωστή τοποθέτηση με κύριο στόχο να μην μπορεί ούτε να εξουδετερωθεί ούτε να μην ενεργοποιηθεί λόγω της λανθασμένης εγκατάστασης του. Όσο καλής ποιότητας και ακριβός και αν είναι ένας συναγερμός σπιτιού αυτό και μόνο δεν διασφαλίζει την σωστή λειτουργία και την σωστή ενεργοποίηση του αν δεν τοποθετηθεί από έμπειρους επαγγελματίες. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη και σωστή εγκατάσταση των συναγερμών που σας προμηθεύουμε καθώς η παρουσία μας στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας είναι πολυετής.