Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας εγκατέστησε σύστημα ασφαλείας σε βιομηχανία εξαρτημάτων ασφαλείας στην περιοχή του Ιλίου.