rsz_dsc00783Τα συστήματα ασφαλείας έχουν καταστεί στην εποχή μας μία αναγκαιότητα και η ζήτησή τους αυξάνει με γρήγορους ρυθμούς. Στο παρόν άρθρο θα  εξετάσουμε ορισμένα ζητήματα που αφορούν τη σύνθεση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού.

Ένα πακέτο συναγερμού αποτελείται απαραίτητα  από την κεντρική πλακέτα τόσων ζωνών όσων θα απαιτηθούν για τη λειτουργία του συστήματος. Εδώ προσέχουμε ώστε να έχουμε στην καλύτερη περίπτωση ένα ανιχνευτή συναγερμού  ανά ζώνη. Έτσι, πετυχαίνουμε τη διαχείριση της  ζώνης και τον ακριβή έλεγχο του συμβάντος.

Στα κλασικά αναλογικά συστήματα αυτό απαιτεί αντίστοιχη καλωδίωση στην οποία κάθε ανιχνευτής συναγερμού καταλαμβάνει μόνος του ζεύγος καλωδίων. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα χρήσης διευθυνσιοδοτούμενου συστήματος όπου απλουστεύεται η καλωδίωση.

Αντίστοιχα, όμως, τα κέντρα αυτά έχουν μεγαλύτερο κόστος και απαιτούν πιο εξειδικευμένο προγραμματισμό.

Στη συνέχεια, περιγράφουμε αναλυτικά τα περιφερειακά ενός συστήματος ασφαλείας.

Μέσα ελέγχου

Τα μέσα ελέγχου του συστήματος συναγερμού είναι τα  πληκτρολόγια, τα τηλεχειριστήρια ή και οι καρταναγνώστες. Τα πληκτρολόγια δύναται να έχουν οθόνη led  ή lcd με ενδείξεις για ενεργοποίηση- απενεργοποίηση του συστήματος, κατάσταση ζωνών, ενδείξεις τροφοδοσίας.

Στα πληκτρολόγια με δυνατότητα πληροφόρησης κειμένου, η ενημέρωση για την κατάσταση του συστήματος είναι πλήρης.

Από κάθε πληκτρολόγιο μπορούμε να χειριστούμε, όχι μόνο το βασικό χώρο στον οποίο έχουμε εγκαταστήσει το σύστημα, αλλά και επιπλέον βοηθητικούς, όπως  π.χ. αποθήκες ή γκαράζ, όταν πρόκειται  για οικίες.

Η συγκεκριμένη εργασία λέγεται διαμερισματοποίηση (partition), όπου με μία κεντρική μονάδα ελέγχουμε περισσότερους διαφορετικούς  χώρους με ένα πληκτρολόγιο ανά χώρο ή και κεντρικά από ένα κύριο.

Κάθε χρήστης του συστήματος έχει το δικό του κωδικό με προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη  δικαιοδοσία χρήσης  σε λειτουργίες και σε partition.

H συνήθης ενεργοποίηση του συναγερμού αφορά δύο σενάρια, που αποκαλούνται away και  stay.

To πρώτο (away) ενεργοποιεί το σύστημα κατά την αναχώρηση του χρήστη από το χώρο βάζοντας σε λειτουργία όλους τους ανιχνευτές. Στο δεύτερο (stay), ο χρήστης ενεργοποιεί μόνο τους περιμετρικούς ανιχνευτές και παρακάμπτονται αυτόματα οι εσωτερικοί όπως τα ραντάρ. Έτσι παραμένει στον χώρο με ασφάλεια και κινείται οπουδήποτε μέσα έχοντας προστασία από εξωτερική παραβίαση.

Την θέση των πληκτρολογίων ειδικά σε δευτερεύουσες θέσεις μπορεί να αντικαταστήσουν τηλεχειριστήρια καθώς και καρταναγνώστες .

Τα πληκτρολόγια πλέον σε πολλές εταιρίες αντικαθίστανται από οθόνες ΤΟUCH SCREEN με αυξημένες δυνατότητες οπτικοποίησης λειτουργιών, προσφέροντας επίσης και εικόνα από εγκατεστημένο κύκλωμα CCTV.

Ανιχνευτές συναγερμών

Ανάμεσα στους ανιχνευτές συναγερμών, συγκαταλέγουμε τα εξής:

-Ανιχνευτές  παρουσίας με τη χρήση υπερύθρων  ή σε συνδυσμό υπερύθρων- μικροκυμάτων(τα γνωστά μας ραντάρ). Τοποθετούνται κυρίως σε τοίχο αλλά και σε οροφή.

Υπάρχουν μοντέλα που δεν ενεργοποιούνται με μικρά ζώα έτσι ώστε να υπάρχει pet στον χώρο με ασφάλεια.

-Μαγνητικές επαφές που μπαίνουν σε πόρτες και παράθυρα και ενεργοποιούνται κατά το άνοιγμα.

Παρά το μικρό κόστος τους και τη μεγάλη αξιοπιστία τους, έχουν το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας κατά την τοποθέτησή τους αφού η «χειρουργική» τους εγκατάσταση θα τις κάνει κρυφές χωρίς να φαίνονται ούτε αυτές ούτε η καλωδίωσή τους.

Σκόπιμο θα ήταν επίσης τα διπλά  ανοίγματα, δηλαδή, παντζούρι-τζάμι, να τα υπολογίζουμε ως διαφορετικές ζώνες.

Το πλήθος οικιακών χρηστών θα απαιτήσει την περιμετρική ασφάλεια, όταν κάποιο από τα δύο είναι ανοικτό όπως κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών ή κατά τον πρωινό αερισμό του χώρου.

Ανιχνευτές θραύσεως υάλων  που ανιχνεύουν τον ήχο του σπασίματος τζαμιού.

-Ανιχνευτές πλημμύρας για διαρροές υγρών.

– Πυρανιχνευτές καπνού ή θερμότητας ή συνδυασμό αυτών.

– Ανιχνευτές αερίων όπως μεθανίου πετρογκάζ ναρκωτικών αερίων και μονοξειδίου του άνθρακα.

– Δέσμες ή beam δια ανίχνευση γραμμικής διέλευσης σε εξωτερικούς κυρίως χώρους .

Μέσα ειδοποίησης

Στα ακουστικά και οπτικά μέσα ειδοποίησης διακρίνουμε τις σειρήνες:

Σειρήνες εξωτερικού χώρου συνήθως με ενσωματωμένο οπτικό μέσο (led) συνεχούς λειτουργίας και με λυχνία ένδειξης παραβίασης. Διαθέτουν προστασία βανδαλισμού, απόσπασης από την επιφάνεια όπου βρίσκονται καθώς και προστασία ανοίγματος από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Υπάρχει και δυνατότητα  ανίχνευσης αφρού σε ακριβότερα μοντέλα

Σειρήνες εσωτερικού χώρου που σκοπός τους είναι ο πανικός του εισβολέα αν περάσει στον υπό προστασία χώρο καθώς και η άμεση ειδοποίηση του χρήστη αν βρίσκεται εντός του χώρου με περιμετρική προστασία.

Μονάδες επικοινωνίας

Στις μονάδες επικοινωνίας διακρίνουμε τα εξής:

  • Κωδικοποιητής είναι η μονάδα που μετατρέπει τα σήματα και τους συναγερμούς σε κώδικα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής.  Ο γνωστότερος είναι το πρωτόκολλο contact id. Η αποκωδικοποίηση γίνεται από τα κέντρα λήψης τα οποία στην συνέχεια ενεργούν ειδοποιώντας τους κατάλληλους αποδέκτες. Τα κέντρα λήψης σημάτων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με κάποια συνδρομή που εισπράττεται  μέσω του εγκαταστάτη η αν το επιτρέψει κατευθείαν από τον πελάτη-χρήστη. Η πληροφόρηση από τα κέντρα αφορά εκτός από τους συναγερμούς,  ενημέρωση για κάθε τύπο συμβάντος όπως οπλισμό αφοπλισμό και την χρονική στιγμή που καταγράφηκε. Ενημερώνουν επίσης για διακοπή 220V του συστήματος που πιθανό να είναι προκλητή από τον εισβολέα. Το σύστημα επίσης στέλνει στο κέντρο  ημερήσιο τεστ επικοινωνίας.
  • Τηλεφωνητής είτε ενσωματωμένος στην κεντρική πλακέτα είτε εξωτερικός φροντίζει για την ειδοποίηση του πελάτη στην περίπτωση παραβίασης με κλήση  σε σταθερά και κινητά τηλέφωνα.
  • Μονάδα GSM φροντίζει για παροχή επιπλέον ασφάλειας σε περίπτωση διακοπής της τηλεφωνικής γραμμής κατά την οποία αναλαμβάνει την μετάδοση των σημάτων στους ανάλογους αποδέκτες μέσω κινητής τηλεφωνίας. Έχει επίσης την δυνατότητα δια την αποστολή και λήψη sms σε συνδυασμό με επαφές input-output.
  • Moνάδες GPRS-ETHERNET. Άμεση επικοινωνία σε ταχύτατους ρυθμούς  και on line υποστήριξη του συστήματος μας. Βασικό πλεονέκτημα των καρτών Ethernet η άμεση απομακρυσμένη διαχείριση της μονάδας με στατική ΙPή dyndns από τον υπολογιστή μας που αυτό σημαίνει άμεση εξυπηρέτηση στον πελάτη μας χωρίς την φυσική παρουσία μας στον χώρο όταν απαιτηθεί αλλαγή στο πρόγραμμα ή ενημέρωσή μας. Δίνουμε επίσης  δυνατότητα στον χρήστη δια τον πλήρη χειρισμό του συναγερμού από το κινητό του μέσω αντίστοιχης εφαρμογής.

.