Η χρήση του κλειστού κυκλώματος επιτήρησης για την ανίχνευση και ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ένας ιδιαίτερος αποτελεσματικός τρόπος επιτήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων αλλά και ανοιχτών χώρων.

Η Fotopoulos Security Systems αναλαμβάνει την παροχή συστημάτων CCTV, που καλύπτουν όλους τους τύπους ιδιοκτησίας : Οικίες -Γραφεία Επιχειρήσεων -Καταστήματα-Δημόσιες Υπηρεσίες -Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις.

Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός ενός συστήματος επιτήρησης και καταγραφής CCTV σε μια εγκατάσταση για μία επιχείρηση απαιτεί μεθοδολογική και προσεχτική ανάλυση. Η μελέτη είναι απαραίτητη πριν την τοποθέτηση ενός συστήματος CCTV, γιατί είναι αυτή που θα αποκαλύψει τα προβλήματα ασφάλειας με ένα μεθοδολογικό τρόπο και όχι ως αποτέλεσμα ενός έκτακτου γεγονότος.

Γίνεται μελέτη από τον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος της εταιρείας, επισημαίνονται οι ανάγκες του πελάτη, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: προσδιορισμό και αναγνώριση ατόμων ή οχημάτων, έλεγχο προσωπικού ή επισκεπτών, παρατήρηση μετακινήσεων, καταγραφή δραστηριοτήτων  και στην συνέχεια προτείνεται ο κατάλληλος συνδυασμός συστημάτων.

Η περιμετρική προστασία επιτήρησης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές στον χώρο της ασφάλειας, που υλοποιείται με την εγκατάσταση ενός συνδυασμού  συστημάτων ελέγχου και διασφάλισης των ορίων, που περικλείουν τις υποδομές που πρέπει να διαφυλαχτούν.

Το σημαντικότερο κριτήριο, στην σχεδίαση και μελέτη ενός συστήματος περιμετρικής προστασίας, είναι να μπορεί να ενημερώνει έγκαιρα και με αξιοπιστία το προσωπικό ασφαλείας, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης και εισβολής στην επιτηρούμενη περιοχή.