Η εταιρεία μας ανέλαβε την εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης ΑΕROSOL και το τεχνικό μας τμήμα πραγμάτωσε το έργο με επιτυχία.