Ανάθεση Έργου για Τοποθέτηση Κεντρικής Κεραίας σε Δυόροφη Κατοικία

🆕🆕🆕 Ανάθεση έργου σε 2όροφη κατοικία:
🔜🔜✔Κεντρική κεραία λήψης ψηφιακού σήματος.

To be continued…