Ανάθεση Έργου για Τοποθέτηση Συστήματος Καμερών σε Δυόροφη Κατοικία

👉Ανάθεση έργου σε 2 όροφη κατοικία:
✔✔Σύστημα κάμερών.

To be continued… 😉😉