Ανάθεση Έργου Καταστήματος Αθλητικών ειδών "COSMOS SPORT" στην Αγία Παρασκευή

Ιδιαίτερη χαρά για εμάς , για ακόμα ένα έργο που αναλάβαμε ,για την πλήρη προστασία του καταστήματος αθλητικών ειδών της γνωστής αλυσίδας “Cosmos Sport”  στην Αγία Παρασκευή.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε!