Ανάθεση Έργου σε Δυόροφη Κατοικία

🆕🆕🆕 Ανάθεση έργου σε 2όροφη κατοικία:
✔️Σύστημα συναγερμού, ✔️κάμερες, ✔️κέντρο λήψεων σημάτων συναγερμού, ✔️κεντρική κεραία λήψης ψηφιακού σήματος.

To be continued… 👌😉