Ανάθεση Έργου για Τοποθέτηση Συστήματος Συναγερμού σε Δυόροφη Κατοικία

🆕🆕🆕 Ανάθεση έργου σε 2όροφη κατοικία:
✔️Σύστημα συναγερμού,

✔️ Κέντρο λήψεων σημάτων συναγερμού,

To be continued… 👌😉