Αντικατάσταση Μπαταριών σε Σύστημα Αυτονομίας Ηλεκτρικού Ρεύματος (UPS)

Η Εταιρεία Fotopoulos Security Systems , έκανε αντικατάσταση μπαταριών, σε σύστημα αυτονομίας ηλεκτρικού ρεύματος (UPS), σε  ηλεκτρονικό υπολογιστή  Φαρμακείου.

Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας για περισσότερο πληροφορίες.