Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού σε Οικία

Τοποθέτηση Ασύρματου Συστήματος Συναγερμού σε οικία με επαφές περιμετρικά και ανιχνευτές.

Διάρκεια μπαταριών ασυρμάτων συσκευών έως και 2 έτη!!!!