Σύστημα Παρακολούθησης στις Κεντρικές Αποθήκες στο Δήμο Γαλατσίου

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος καμερών παρακολούθησης με νέα καλωδίωση στις κεντρικές αποθήκες προμηθειών του Δήμου Γαλατσίου. Ένα σημαντικό έργο εμπιστοσύνης που αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τον επαγγελματισμό & την άριστη τεχνική κατάρτηση του προσωπικού της Fotopoulos Security