Εγκατάσταση Συστήματος Παρακολούθησης σε Οικία στην Ν.Ερυθραία

Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης σε οικία στην  Ν.Ερυθραία,  με δυνατότητα παρακολούθησης μέσω διαδικτύου και καλωδίωση με λεπτομέρεια ώστε το αποτέλεσμα να είναι αισθητικά άψογο.