Εγκατάσταση Συστήματος Συναγερμού σε Οικία

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας εγκατέστησε σύστημα συναγερμού σε οικία.