Εταιρεία Φυσικού Αερίου Αττικής Σύστημα Καμερών

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας πραγματοποίησε την εγκατάσταση Συστήματος Θυροτηλεόρασης στην Εταιρεία Φυσικού Αερίου Αττικής Α.Ε. με απόλυτη επιτυχία.