Εταιρεία Φυσικού Αερίου Αττικής- Σύστημα Συναγερμού

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας πραγματοποίησε την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας στην Εταιρεία Φυσικού Αερίου Αττικής Α.Ε. με απόλυτη επιτυχία.