Εταιρεία "ELECTROLUX"Τοποθέτηση Συστήματος Συναγερμού

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας εγκατέστησε σύστημα συναγερμού στην εταιρεία συστημάτων καθαρισμού ΕLECTROLUX.