Κατάστημα Αθλητ. Ειδών '' RUNNERS'' Σύστημα Ασφαλείας

Το τεχνικό  τμήμα της εταιρείας μας εγκατέστησε σύστημα ασφαλείας στο κατάστημα αθλητικών ειδών RUNNERS στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής.

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς λειτουργήσαμε με συνέπεια κι επαγγελματισμό.