Καταφύγιο Αδέσποτων στα Μέγαρα Εγκατάσταση Συστήματος Συναγερμού

Στην περιοχή των Μεγάρων, το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας εγκατέστησε σύστημα ασφαλείας σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων, προκειμένου να προστατευθούν αυτά καθώς και ο χώρος από επίδοξους κλέφτες, καθώς η περιοχή είναι ερημική και απομακρυσμένη.