Καφέ-Εστιατόριο "ΝOBELL" Σύστημα Συναγερμού

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την εγκατάσταση συναγερμού στο καφέ-εστιατόριο NOBELL επί της Λ. Βεΐκου στο Γαλάτσι. Αντιμετωπίσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτήσεις του πελάτη μας, σεβόμενοι τις ανάγκες του, καθώς και τις απαιτήσεις του απόλυτα ανακαινισμένου χώρου στον οποίον κληθήκαμε να εργαστούμε.
Η εργασία μας προσεγμένη μέχρι την τελευταία της λεπτομέρεια και συμβατή με όλους τους κανόνες που διέπουν την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε ανάλογους χώρους.