Καφέ "ROUTE" Εγκατάσταση Συστήματος Συναγερμού & Καμερών

Εγκατάσταση συστήματος καμερών και συναγερμού στο καφέ «ROUTE» από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας.