Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου Γαλατσίου Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας

Ο Δ. Γαλατσίου εμπιστεύτηκε την εταιρεία μας να εγκαταστήσει σύστημα ασφαλείας στο τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.