Κ.Ε.Π. Δήμου Γαλατσίου Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας

Ο Δήμος Γαλατσίου εμπιστεύτηκε την εταιρεία μας προκειμένου να εγκαταστήσει σύστημα ασφαλείας στο Κ.Ε.Π. της περιοχής.

Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας.