Οικία στη Χαλκίδα Σύστημα Ασφαλείας & Σύστημα Καμερών

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, ύστερα από ανάθεση που έγινε από τον πελάτη μας, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας σε οικία στην περιοχή της Χαλκίδας.