Ολοκλήρωση Τοποθέτησης Συστήματος Πυρανίχνευσης στο Ξενοδοχείο "Golden Star" στην Μύκονο

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση συστήματος ανίχνευσης ορατού καπνού και αύξησης θερμοκρασίας χώρου στην ξενοδοχειακή μονάδα «Golden Star» στην Μύκονο.

Η εταιρεία μας , σας προτείνει το κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης πλήρως προσαρμοσμένο στις διεθνείς πιστοποιήσεις και σύμφωνα πάντα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς , εξασφαλίζοντας σας την καλύτερη δυνατή προστασία του χώρου σας .