Σύστημα Συναγερμού στην εταιρία "Bussiness Pro"

Απαιτητικό έργο που προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία & ασφάλεια. Όπως αξίζει δηλαδή σε κάθε εταιρία που επενδύει στο παρόν & το μέλλον της.
Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού με εσωτερικούς ανιχνευτές,