Σύστημα Αυτόματης Πυρανίχνευσης & Κατάσβεσης με Γεννήτριες Aerosol DSPA -8-1

Η εταιρεία Fotopoulos Security Systems ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση
🔥🔥Συστήματος Αυτόματης Πυρανίχνευσης &
💧💧Κατάσβεσης με Γεννήτριες ”AEROSOL DSPA 8-1”
Σε υποκατάστημα της εταιρείας ΄΄ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ MEGASTORE THE MALL”
Οι Γεννήτριες aerosol dspa είναι εγκεκριμένες για χρήση σε συστήματα ολικής κατάκλυσης για την προστασία κλειστών χώρων με μη μόνιμη παρουσία ανθρώπων.
Το aerosol είναι αναγνωρισμένο από τα διεθνή πρότυπα ως κατάλληλο κατασβεστικό υλικό για φωτιές κατηγορίας Α( επιφανειακές), Β και C ΕΝ2/NFPA 2010.
Το σταθερό σύστημα κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA θα πρέπει να εγκαθίσταται από αρμόδια και εξειδικευμένα άτομα.
Ευχαριστούμε την εταιρεία GMP κατασκευαστική Α.Ε. για την νέα μας συνεργασία καθώς και για την εμπιστοσύνη που έδειξε,στην εταιρεία μας για την ανάθεση αυτού του έργου.