Σύστημα Πυρανίχνευσης στο ξενοδοχείο "GOLDEN STAR" στην Μύκονο

Η εταιρεία  Fotopoulos Security Systems ανέλαβε την τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης στο  ξενοδοχείο «Golden Star» στην Μύκονο. Η Πυρανίχνευση είναι ένα από τα βασικότερα συστήματα ασφαλείας. Αποτελεί σύστημα πρόληψης και όχι καταστολής. Απαιτείτε η υποχρεωτική εγκατάσταση του,  σε τουριστικές ξενοδοχειακές μονάδες.
Το εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα ,της εταιρείας μας αναλαμβάνει , την μελέτη και την εγκατάσταση έτσι ώστε να υπάρξει η απόλυτη δυνατή κάλυψη του χώρου .
Η εταιρεία μας , σας προτείνει το κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης πλήρως προσαρμοσμένο στις διεθνείς πιστοποιήσεις και σύμφωνα πάντα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς , εξασφαλίζοντας σας την καλύτερη δυνατή προστασία του χώρου σας .