Σύστημα Συναγερμού σε Αποθήκη

Τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας με εσωτερικούς ανιχνευτές , ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλων και εξωτερική δέσμη εισόδου σε αποθήκη.