Σύστημα Συναγερμού σε Εξοχική Κατοικία

Για την αποφυγή ανεπιθύμητων εισβολέων στην εξοχική κατοικία σας θωρακίστε τον χώρο σας ,με ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού.

Το τεχνικό τμήμα της εταιρεία μας στην συγκεκριμένη εξοχική κατοικία τοποθέτησε εσωτερικούς ανιχνευτές  και μαγνητικές επαφές για περιμετρική κάλυψη.