Σύστημα συναγερμού σε οικία με ανιχνευτή ελέγχου εισόδου

📌 Τοποθέτηση συστήματος συναγερμού σε οικία με:
✔ Ανιχνευτή ελέγχου εισόδου. 👌Χρησιμοποιεί συνδυασμό δυο ανιχνευτών, μικροκυματικού και υπέρυθρου , για καλύτερη προστασία από εξωτερικούς παράγοντες και αποφυγή ψεύτικων συναγερμών❗
✔ Υπέρυθρο εξωτερικό ανιχνευτή εμβέλειας 12 μ. δεξιά & 12 μ.αριστερά❗
☎ 210 2922592 Πάρτε την δική σας προσφορά 😉