Σύστημα Συναγερμού σε Οικία

Τοποθέτηση συστήματος συναγερμού:
Mε εξωτερικούς ανιχνευτές στις βεράντες της οικίας και δέσμη εξωτερική στην κυτία είσοδο.
Προλαβαίνουμε τον επιτήδειο πριν παραβιάσει τον χώρο μας και εισέλθει στην περιουσία μας.