Τοποθέτηση Επίγειας & Δορυφορικής κεραίας σε Οικία

Ένα απαιτητικό και ολοκληρωμένο έργο που παραδόθηκε με πλήρη επιτυχία από την εταιρία Fotopoulos Security Systems:

Τοποθετήθηκε επίγεια &  δορυφορική κεραία καθώς και σύστημα επέκτασης WIFI με σκοπό να καλύπτει τις απαιτήσεις ίντερνετ σε όλο το χώρο της οικίας!