Τοποθέτηση Περιμετρικής Προστασίας σε οικία στο Ν. Βουτζά

Οι συναγερμοί σπιτιών περιμετρικής ασφάλειας έχουν πολλές εφαρμογές κατά κύριο λόγο σε σπίτια με μεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Η εξωτερική περιμετρική προστασία ενός σπιτιού, σε περίπτωση παραβίασης του καλυπτόμενου χώρου θα ενεργοποιήσει το σύστημα ασφαλείας.

Για την περιμετρική κάλυψη χρησιμοποιούνται δέσμες υπερύθρων η μικροκυματικά ραντάρ εξωτερικού χώρου. Οι δέσμες υπερύθρων όπως και τα μικροκυματικά ραντάρ δεν επηρεάζονται  από πάγο, βροχή, μικρά φυτά και μικρά ζώα. Το κάλυμμα φιλτράρει τις ακτίνες του ήλιου και έτσι αποφεύγονται οι λανθασμένοι συναγερμοί. Επίσης προστατεύεται από επαφή tamper σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να αφαιρέσει το καπάκι. Ένας πύργος δέσμης υπερύθρων μπορεί να έχει ύψος έως και δύο μέτρα υποστηρίζοντας οκτώ ή δέκα δέσμες.

Το εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας αξιολογεί τα δεδομένα ασφάλειας του χώρου σας και σας προτείνει τα απαραίτητα μέτρα βελτίωσης της ασφάλειας και περιορισμού του κινδύνου. Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει την μελέτη, διάθεση και εγκατάσταση συστημάτων περιμετρικής ασφάλειας και προστασίας, διεθνώς αναγνωρισμένα και ελεγμένα σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος.