Τοποθέτηση Συστήματος Συναγερμού σε Εξοχική Κατοικία

Για την αποφυγή ανεπιθύμητων εισβολέων στην εξοχική κατοικία σας θωρακίστε τον χώρο σας ,με ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού.

Το τεχνικό τμήμα της εταιρεία μας στην συγκεκριμένη εξοχική κατοικία τοποθέτησε εσωτερικούς ανιχνευτές , μαγνητικές επαφές για περιμετρική κάλυψη καθώς και τηλεφωνητή για ειδοποίηση του ιδιοκτήτη σε περίπτωση ενεργοποίησης του  συναγερμού.