Τοποθέτηση Συστήματος Συναγερμού στο Κομμωτήριο "U.Hair Point"

Μελέτη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας στο κομμωτήριο  «U Hair Point» .