Φούρνος΄΄Αγγελής΄΄Σύστημα Παρακολούθησης Καμερών

Η Εταιρεία Fotopoulos Security Systems, υποστηρίζοντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες συστημάτων καμερών, ανέλαβε την τοποθέτηση τους σε υποκατάστημα φούρνου «ΑΓΓΕΛΗΣ».
Η βαθιά γνώση και εμπειρία της εταιρείας, σε συνδυασμό με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτει, εγγυάται λύσεις που προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησής σας.