👉Επισκευή σε μεταλλικές κολώνες στήριξης σε οικία.

Το συνεργείο της εταιρείας ,μας ανέλαβε την επισκευή σε μεταλλικές κολώνες που στηρίζουν :
 Το σύστημα καμερών 
 Το σύστημα εξωτερικών ανιχνευτών 
🏠Σε οικία που έχουμε τοποθετήσει, ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού,
μετά από φθορά που επήλθε σε αυτές…