Η Εταιρεία Fotopoulos – Security Systems εγκατέστησε με επιτυχία ένα ολοκληρωμένο πακέτο Συστήματος Συναγερμού στο καφέ μπαρ «Quartiere».
Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας επισκέπτεται τον χώρο σας και σας προτείνει τις ιδανικότερες λύσεις για την προστασία του καταστήματος σας, με ολοκληρωμένο πακέτο Συστήματος Ασφαλείας, το οποίο συνδέεται με το κέντρο λήψεως σημάτων.
Ευχαριστούμε τον ιδιοκτήτη του καφέ- μπαρ «Quartiere» για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, για την ασφάλεια του χώρου του.